1. Posadowienie

1.1 Fundamenty

roboty ziemne wykonane na odkład,
ławy żelbetowe z betonu B - 15 ściany
fundamentowe z bloczków betonowych gr.24 cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma
ścian fundamentowych izolacja cieplna ścian
fundamentowych - styropian gr.8 cm.
izolacja przeciwwilgociowa pionowa na wyprawie
zbrojonej z włókna szklanego.

1.2 Płyta betonowa stanu zerowego

podsypka z zagęszczonego piasku gr.15 cm, beton B7,5 gr.10cm.

1.3 Schody zewnętrzne

schody zewnętrzne wylane żelbetowe

Uwaga!
Podane ceny są cenami brutto
powierzchnia podana jest w metrach kwadratowych
Cennik obejmuje wartość domu i działki włącznie
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen

Projekt MediaLab s.c. rollup.com.pl